Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

detention, arrest, custody~ budynek aresztu - jail, police cells~ deportacyjny - deportation arrest~ dla młodocianych - detention centre~ dokonać - to make an arrest~ domowy - house arrest~ doraźny - summary arrest~ jako kara za wykroczenie - arrest/ punitive detention for a minor demeanour~ koszarowy - confinement to barracks~ nałożyć na towar - to arrest goods, to place goods in custody~ obostrzony - close arrest~ obywatelski - citizen’s arrest~ odosobniony - solitary confinement~ orzeczony za wykroczenie - arrest for petty crime~ osadzić w areszcie - to put in prison, to lock sb. up~ policyjny - police custody~ rzekome złe traktowanie w - alleged ill-treatment in police custody~ pomieszczenie - detention house~ prewencyjny - preventive detention/custody~ przedprocesowy - pretrial detention~ przetrzymywanie w areszcie po wygaśnięciu nakazu aresztowania - continued detention after expiry of detention order~ skazać na miesiąc - to sentence to one month’s confinement~ statku - arrest/detention of vessel~ śledczy - detention on remand~ tymczasowy - executive detention~ w - in custody~ w areszcie domowym - under house arrest~ wojskowy - military arrest~ zagrożony aresztem - arrestable~ za obrazę sądu - arrest for criminal contempt of court~ zwykły - open arrest