à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f) maison d’arrêt, (f.) saisie, (f.) saisie-arrêt~ budynek aresztu - (f.) maison d’arrêt~ domowy - mise en résidence forcée, (f.) résidence forcée, (m.) arrêt simple~ jako kara za wykroczenie - (f.) détention en tant que peine pourune contravenion~ nałożyć na towar - arrêter unemarchandise~ orzeczony za wykroczenie - (f.) peinede détention pour une contravention~ pomieszczenie - (f.) maison d’arrêt~ prewencyjny - (f.) détention préventive~ statku - (f.) arrestation d’un navire~ śledczy - (f.) détention préventive~ tymczasowy - (f.) détentionprovisoire~ wojskowy - (m.) arrêts militaires