Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wsadzać wędzidło do pyska, przyzwyczajać do wędzidła; pohamować;

(Adverb) trochę, odrobinę, nieco;

(Noun) kawałek, fragment, odrobina; wędzidło; świder, wiertło; dłuto, ostrze; matematyka cyfra dwójkowa;
quite a bit - całkiem sporo;
curb bit - kiełzno; sport wędzidło;
wait a bit - poczekaj chwilę;
every bit as good - równie dobry/zdolny;
a bit like me - trochę jak ja;
bit tool - nóż oprawkowy;
do one’s bit - zrobić swoje;
a bit of difficulty - mała trudność;
bit driver - śrubokręt z wymiennymi końcówkami;
a bit early - dość wcześnie;
a little bit - odrobinka;
in a bit - za chwilę;
with a bit of luck - przy odrobinie szczęścia;
a bit deaf - nieco głuchy;
chafe at the bit - niecierpliwić się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(small piece) kawałek
~ by ~stopniowo, po trochu.
2.
(somewhat adj) trochę
nieco
dosyć
I'm not a ~ nervous nie jestem ani trochę zdenerwowany.
3.
(some in) trochę, odrobinę: I dida ~ of teaching kiedyś trochę uczyłem, parałem się nauczycielstwem
there has beena ~ of a problem at work był mały problem w pracy
he'll pay them quite a ~ of money zapłacił im całkiem sporo pieniędzy.
4.
(a little, abstract uses) odrobina, szczypta: a ~of luck
not a ~ of it! ani trochę! wcale nie!

5.
(part) część
fragment.
6.
(moment) chwila.
7.
to ~s bardzo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kawałek, odrobina, szczypta, cząstka, trochę, moneta o małej wartości, świder, wiertło, (US) (pot.) dziedzina, domena
~ by ~ stopniowo
~s and pieces drobiazgi
a ~ more trochę więcej
every ~ as taki sam jak
quite a ~ całkiem sporo
take/fall to ~ rozbić na kawałki
a ~ at a time stopniowo
not a ~ wcale, całkiem nie

(zob.) bite
(skr. od) binary digit bit, cyfra dwójkowa, znak dwójkowy (komp.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kawałeczek, szczypta, odrobina, trochę, nieco, drobna moneta, fragment, wiadomość, dłuto, świder, not a ~ nic a nic
~ by ~ krok po kroku
wait a ~ zaczekaj chwilę
~ part rola epizodyczna
~s and pieses drobiazgi, resztki, kawałki
to do one's ~ wniesć swój wkład, robic swoje, pełnic swoje obowiązki

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kiełzno

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

bItn Część (większej całości) Who would like the last bit of cake? (Kto chciałby ostatni kawałek ciasta?) - Student University of Exeter (1999) The best bit of the holiday was seeing Banff National Park (Najlepszą częścią wakacji było zobaczenie parku narodowego - Banff National Park) - Student University of Leeds (1999) Now comes the really important bit (A teraz czas na najważniejszą część) - BBC News [BBC-TV] (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

zob. bite

s kąsek
kawałek
odrobina
a ~ nieco, trochę
~ by ~ po trochu, stopniowo
a good ~ sporo
not a ~ ani trochę

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n kawałek
odrobina
komp. bit
a bit - nieco, trochę
bit by bit - po trochu, stopniowo
a good bit - sporo
not a bit - ani trochę
a bit at a time - stopniowo

3. - n wędzidło
ostrze (narzędzia)
wiertło
końcówka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TROCHĘ

KORONA

WĘDZIDŁO

BRÓDKA

LUTOWNIK

WIERTŁO

KAWAŁEK

KĘS

CHWILECZKA [POT.]

ODŁAMEK

OKRUCH

ZŁOMEK

OKIEŁZNAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (an indefinitely short time
"wait just a moment"
"in a mo"
"it only takes a minute"
"in just a bit")
chwila, moment, minuta, sekunda, minutka, sekundka, chwilka, chwileczka, okamgnienie, mgnienie, momencik, chwilunia, ułamek sekundy, mgnienie oka
synonim: moment
synonim: mo
synonim: minute
synonim: second

2. (a unit of measurement of information (from binary + digit)
the amount of information in a system having two equiprobable states
"there are 8 bits in a byte")
bit, b: :

3. (piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding
"the horse was not accustomed to a bit")
kiełzno: :

4. (the cutting part of a drill
usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press
"he looked around for the right size bit")
wiertło, bor: :

5. (an indefinitely short time
"wait just a moment"
"in a mo"
"it only takes a minute"
"in just a bit")
chwila: : synonim: moment
synonim: mo
synonim: minute
synonim: second

6. (a small piece or quantity of something
"a spot of tea"
"a bit of paper"
"a bit of lint"
"I gave him a bit of my mind")
odrobina, ciutka, krztyna, krzyna, krzta: : synonim: spot

7. (a short performance that is part of a longer program
"he did his act three times every evening"
"she had a catchy little routine"
"it was one of the best numbers he ever did")
numer, punkt, punkt programu: : synonim: act
synonim: routine
synonim: number
synonim: turn

Słownik internautów

kawałek
bit
wiertło
wędzidło

Słownik audio-video Montevideo

dwupozycjowa elementarna jednostka informacji [jest - nie ma], bit [nazwa znaku binarnego]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bicie

bit

cząstka

kąsek

kategoria

nieco

odrobina

ostrze

świder

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

świder
~, boring - wiertło

Słownik techniczny angielsko-polski

1. płytka f, nakładka f
2. świder m , wiertło n
3. nóż do struga
4. ostrze wiertła, koronka f
5. wiertło n , świder m , dłuto n
6. (binary digit) bit, znak dwójkowy, cyfra dwójkowa

Słownik częstych błędów

Patrz a bit / a little bit / a bit too

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We gained a bit more freedom again and came another step closer to each other.
Znów zyskaliśmy trochę więcej wolności i zbliżyliśmy się do siebie o kolejny krok.

statmt.org

I want to try to share just a little bit of that with you in this presentation.
Chciałbym się podzielić z wami choć małą jego częścią podczas tej prezentacji.

TED

Boy: So? Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.

TED

Now, it's kind of a little bit of a challenge driving down a slope like this.
analizuje skład skał, zbliżając się do dna. ~~~ Zjazd takim zboczem nie jest łatwy.

TED

India, starting a little bit later, but in 1990, begetting tremendous growth.
Indie zaczęły trochę później... ...ale w 1990 roku zanotowały ogromny wzrost.

TED

Possibly a bit of both.

www.guardian.co.uk

On principle, the Guardian is knocking off a point for the pre-packed sandwiches (they actually look pretty good), but, otherwise, the Fine Cheese Co cafe, next door to the shop itself, is a bit of a doozy.

www.guardian.co.uk

"We are already doing quite a bit and we are always trying to do more and get closer, better.

www.guardian.co.uk

He sort of lords it over Mark; there's one bit where he goes: "I've got a commission, shove it up your arse, shove it up your arse.

www.guardian.co.uk

The process would be exactly the same, though a bit later.
Proces byłby dokładnie taki sam, mimo że nieco opóźniony.

I would just like to take us back a little bit.
Pragnę się przenieść myślą w przeszłość.

We therefore have a bit of time, but not that much.
Mamy w związku z tym jeszcze trochę czasu, choć nie tak wiele.

We need to show these people a bit of respect.
Musimy okazać tym ludziom nieco szacunku.

I would like to ask you to read a bit of European history as well.
Chciałabym prosić, żebyście poczytali państwo nieco na temat historii Europy.

For that, you need officials who have a little bit more time to go there.
Na to mogą sobie pozwolić inni urzędnicy, które mają więcej czasu.

Yes, and I could use a little bit of action in the field.
A mi się może przydać trochę akcji w polu.

I want to stay at home for a bit, and be by myself.
Chciałem zostać w domu przez jakiś czas, sam.

They do seem a little bit involved in your life.
Choć wydają się bardzo zaangażowani w twoje życie.

I know a little bit about a lot of things.
Co nieco wiem o pewnych sprawach.

Give me a chance to get to know him a little bit.
Daj mi szansę, by go poznać. Pewnie.

Perhaps if I just had a bit more time with him.
Gdybym mógł spędzić z nim trochę więcej czasu...

Looks to me like we got a bit of a problem here.
Jak dla mnie, to mamy tu mały problem.

She's not a bit like the girl in your photograph.
Jak pan widzi, w niczym nie przypomina dziewczynki ze zdjęcia.

John and I are having a bit of a problem here.
John i ja mamy tu drobny problem.

Perhaps a little bit of love might do her good.
Może odrobina miłości dobrze jej zrobi.

Well, maybe you're just getting to know me a little bit better.
Może właśnie zaczynasz poznawać mnie trochę lepiej.

My father knows about computer a bit but I know nothing at all.
Mój ojciec się trochę na tym zna, ale ja nic o tym nie wiem.

I need to go to the office for a bit now.
Muszę pojechać na trochę do biura.

I think she was up a little bit too late.
Myślę, że zbyt późno nie kładła się spać.

So you think she might like me a little bit?
Myślicie, że lubi mnie choć odrobinę?

You're sure not to be a bit too hard on him?
Na pewno nie jesteś dla niego troszeczkę za ostra?

So maybe we were a little bit more involved than i said.
No dobra, może byliśmy trochę bardziej związani, niż wcześniej powiedziałem.

I just came in from the States for a bit.
Przyjechałam ze Stanów tylko na trochę.

I mean, we can always come back a bit later.
To znaczy, zawsze możemy wpaść troszkę później.

See, next time we can help her get a bit further.
Widzisz, następnym razem pomożemy jej uciec trochę dalej.

So, I want to know a little bit more about the guy.
Więc chciałbym dowiedzieć się trochę więcej o tym gościu.

Come out for a bit, I want to tell you something.
Wyjdź na chwilę, chcę ci coś powiedzieć.

With a husband at home And a bit on the side!
Z mężem w domu I oszczędnościami na boku!

But I want you to get down a little bit lower.
Ale chcę, żebyś poruszał się niżej.

I just have to love you a little bit less now.
Ale teraz muszę cię kochać trochę mniej.

But those things ain´t a bit of use without good health.
Ale te rzeczy nic nie znaczą, kiedy się nie ma zdrowia.

Or maybe we should see a bit of the film first.
A może powinniśmy zobaczyć najpierw choć trochę filmu.

Well, I have to go to my home for a bit.
Cóż, muszę iść do domu na trochę.

If you could just move a little bit to the left.
Gdybyś mogła wziąć i przesunąć się trochę w lewo. O, tak.

I couldn't help but learn a bit about you myself.
Gdy ty dowiadywałaś się o mnie, ja dowiedziałem się nieco o tobie.

You each have to give me a bit of your body.
Każdy z was musi mi dać kawałek swego ciała.

Can I read you a little bit from my book?
Mogę ci coś poczytać z mojej książki?

You could help me by taking a little bit of a break.
Może mi pan pomóc robiąc sobie małą przerwę.

Maybe you could help him a bit more at home.
Może powinnaś zająć się nim w domu.

I'd need to know a bit more about his problems.
Musiałabym trochę lepiej zorientować się w jego stanie.

You need to have a good idea and a bit of money.
Musisz mieć dobry pomysł... i kupę forsy.

I can't get even a little bit close to someone like you.
Nie mogę być tak blisko z kimś takim jak ty.

Oh, I had a bit of a cold a few weeks back.
Oh, trochę się przeziębiłem kilka tygodni temu.

Because I want to be alone for a little bit.
Ponieważ chcę być przez chwilę sama.

I think we should stop, just for a little bit.
Powinniśmy się zatrzymać, tylko na chwilkę.

The reason why we watch the news is a bit different from others.
Powód, dla którego oglądamy wiadomości, jest nieco inny niż w przypadku innych ludzi.

During the last two days I've been thinking a bit about us.
Przez ostatnie dwa dni myślałam o nas.

I think they looked up to him quite a bit.
Sądzę, że go trochę podziwiają.

I heard things got a bit out of control last week.
Słyszałam, że rzeczy wymknęły się trochę spod kontroli w zeszłym tygodniu.