ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bit

bitowy

Słownik częstych błędów

Patrz a bit / a little bit / a bit too

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We wanted to introduce you to the Places TCs, and tell you a little bit about them.
We wanted to introduce you to the Places TCs, and tell you a little bit about them.

Google

Jeśli kiedyś za mocno ubiłeś bitą śmietanę, to właśnie jest maślanka.
Wenn man die Sahne zu lange gebuttert hat, wird daraus Buttermilch.

TED

Funkcja BitLocker jest dostępna wyłącznie w systemie Windows 7 Ultimate i Enterprise.
BitLocker ist nur in Windows 7 Ultimate und Enterprise verfügbar.

Microsoft

Zobacz, jak szyfrowanie dysków za pomocą funkcji BitLocker działa w systemie Windows 7
Informieren Sie sich über die Funktionsweise der BitLocker-Laufwerkverschlüsselung in Windows 7

Microsoft

Ochrona plików za pomocą szyfrowania dysków funkcją BitLocker
Schützen von Dateien durch die BitLocker-Laufwerkverschlüsselung

Microsoft