Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) donator/donatorka, ofiarodawca/ofiarodawczyni, darczyńca;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ofiarodawca

darczyńca

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

darczyńca m

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

donator

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dawca

donor

Słownik częstych błędów

Rzeczownik donator oznacza sponsora, donatora, kogoś, kto daje dotację (donation to dotacja), np. One of our most significant donators is Soros Foundation (Jednym z naszych najważniejszych sponsorów jest Fundacja Sorosa). W angielskim jest też rzeczownik sponsor, także oznaczający sponsora lub - jako czasownik - sponsorować. Donor natomiast ma szersze znaczenie, określa darczyńcę, dawcę, np. He was a kidney donor (Był dawcą nerki)