ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik niemiecko-polski

donator

Słownik częstych błędów

Rzeczownik donator oznacza sponsora, donatora, kogoś, kto daje dotację (donation to dotacja), np. One of our most significant donators is Soros Foundation (Jednym z naszych najważniejszych sponsorów jest Fundacja Sorosa). W angielskim jest też rzeczownik sponsor, także oznaczający sponsora lub - jako czasownik - sponsorować. Donor natomiast ma szersze znaczenie, określa darczyńcę, dawcę, np. He was a kidney donor (Był dawcą nerki)