Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

attachment, enforcement, carrying out of sth.~ administracyjna - carrying out an administrative decision~ alimentów - enforcement (US) of alimony dues, carrying out an order to pay maintenance (UK) ~ bez stosowania procedury egzekucyjnej - without recourse to enforcement procedure~ długów - collection of debts, debt collection~ nieskuteczność - ineffectiveness of enforcement~ poddać się - to submit to enforcement~ podlegać - to become enforceable~ podlegający - distrainable~ roszczenia klienta wobec banku - distrainable claims of the customer vis-ŕ-vis the bank~ praw - enforcement of rights~ prowadzić egzekucję - to carry out enforcement~ przeciwko wszcząć - to levy enforcement against~ przedłużający się brak egzekucji decyzji sądowej - prolonged non-enforcement of judicial decision~ przeprowadzić egzekucję prawa matki do odwiedzin dziecka - to enforce mother’s right of access to her child~ przez wstrzyknięcie trucizny - execution by lethal injection~ świadczeń pieniężnych - enforcement of payments~ trudności z - enforcement problems~ udzielenie pomocy policyjnej dla przeprowadzenia egzekucji eksmisji - granting of police assistance to enforce eviction orders~ umorzenie - discontinuance of enforcement~ umorzyć egzekucję - to discontinue enforcement~ wyroku śmierci - execution~ zawiesić egzekucję - to stay enforcement/execution~ zawieszenie - stay of enforcement/execution~ ze środków trwałych - enforcement against fixed assets~ złożyć świadczenie do egzekucji - to file a motion for the enforcement of a performance~ złożyć wniosek o zawieszenie - to ask for a stay of enforcement/execution~ z majątku wspólnego - enforcement against joint property~ z nieruchomości - enforcement against real property/estate~ z papierów wartościowych - enforcement against securities~ z praw majątkowych - enforcement against property rights~ z rachunków bankowych - enforcement against bank deposits~ z ruchomości - enforcement against movable assets~ z udziałów w spółce - enforcement against shares~ z ułamkowej części nieruchomości - enforcement against a fractional part of a real estate~ z użytkowania wieczystego - enforcement against perpetual usufruct~ z wierzytelności i praw majątkowych - enforcement against sums due and property rights~ z wynagrodzenia za pracę - enforcement against the proceeds from sb.’s work, attachment of earnings