à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) exécution~ administracyjna - (f.) exécutionadministrative~ alimentów - (f.) exécution del’obligation alimentaire~ bezskuteczna - (f.) saisie-exécutionsans effet~ częściowa - (f.) exécution partielle~ dokonać - pratiquer/opérer une saisie~ majątku dłużnika - (f.) exécutionde l’obligation d’un débiteur~ miejsce wykonania - (m.) lieud’exécution~ nakaz - (m.) mandat d’exécution~ należności alimentacyjnych - (f.) exécution forcée d’une obligationalimentaire~ na rzecz jednostki - (f.) exécutionforcée au profit d’une unité~ niemożliwość - (f.) impossibilitéd’exécution~ odmowa - (m.) refus d’exécution~ odroczyć - renvoyer l’exécution~ opóźnienie, zwłoka - (m.) retarddans l’exécution~ orzeczenia - (f.) exécutionde jugement~ podjęcie - (f.) reprise de l’exécution~ podlegać egzekucji - être soumisà exécution~ pod rygorem egzekucji - sousrigueur d’exécution~ praw - (f.) exécution des droits, (m.) fait de faire valoir ses droits~ prowadzenie - (f.) procédured’exécution~ prowadzić - mener/opérer/procéderà une saisie~ przeciwko wszcząć - entamerl’exécution contre qn.~ przeprowadzona z ruchomości wspólnika - (f.) saisie-exécutionopérée sur les biens meubles del’associé, (f.) saisie mobilièrede l’associé~ przez zarząd przymusowy - (f.) exécution par séquestre/ (f.) exécution forcée~ przymusowa - (f.) exécution forcée~ roszczenia - (f.) exécution deprétention~ sądowa - (f.) exécution judiciaire~ stracenie skazanego - (f.) exécutiond’un condamné~ świadczeń alimentacyjnych - (f.) exécution forcée des prestationsalimentaires~ świadczeń pieniężnych - (f.) exécutionforcée des prestations pécuniaires~ uchylenie egzekucji/zajęcia - (f.) mainlevée de la saisie~ umorzenie egzekucji - (f.) annulationde l’exécution~ umorzyć egzekucję - annulerl’exécution~ w celu zniesienia współwłasności - (f.) exécution forcée dans le butde supprimer la copropriété~ w drodze egzekucji - en voied’exécution~ wyroku śmierci - (f.) exécutionde la peine de mort~ zawiesić egzekucję - suspendreune exécution~ zawieszenie egzekucji - (f.) suspensionde l’exécution/ (m.) sursis à exécution~ z depozytów - (f.) saisie sur lesdépôts~ ze środków trwałych - (f.) exécutionsur des actifs immobilisés~ złożyć wniosek o zawieszenie - demanderla suspension de l’exécution, déposerune demande de sursis~ z majątku wspólnego - (f.) exécutionforcée sur le patrimoine commun~ z nieruchomości - (f.) saisieimmobilière~ z papierów wartościowych - (f.) saisiesur des valeurs/titres~ z praw majątkowych - (f.) exécutionforcée sur les droits patrimoniaux~ z rachunków bankowych - (f.) exécutionforcée sur les comptes en banque~ z ruchomości - (f.) exécution forcéesur les meubles, (f.) saisie mobilière~ z udziałów w spółce - (f.) saisie surles parts sociales~ z ułamkowej części nieruchomości - (f.) exécution forcée sur une partiefractionnaire d’un bien immeuble~ z użytkowania wieczystego - (f.) saisiesur l’usufruit perpetuel~ z wierzytelności i praw majątkowych - (f.) exécution forcée sur lescréances et les droits patrimoniaux~ z wynagrodzenia za pracę - (f.) saisie-arrêt