Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Stambuł, Istambuł;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Stambuł

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Istambuł

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The UN conference in Istanbul will have to draw some conclusions from this.
Na konferencji ONZ w Stambule trzeba będzie wyciągnąć z tego jakieś wnioski.

statmt.org

The Commission attends the World Energy Conference in Istanbul, Turkey.
Komisja bierze udział w Światowej Konferencji w sprawie Energii w Stambule w Turcji.

europa.eu

I was recently at a conference on luxury organized by the Herald Tribune in Istanbul.
Byłam ostatnio na konferencji o luksusie, organizowanej przez Herald Tribune w Istambule.

TED

The Commission strongly condemns the violent armed attack in Istanbul this morning.
Komisja stanowczo potępia gwałtowny atak zbrojny w Istambule, który miał miejsce dziś rano.

statmt.org

And this is Sultanbelyi, which is one of the largest squatter communities in Istanbul.
A to Sultanbelyi, jedna z największych takich wspólnot w Stambule.

TED

The lower court in Istanbul had to go along with the decision.
Niższy sąd w IstambuIe musi się zgodzić z nowym wyrokiem .

Hey, would you be up for a trip to Istanbul this weekend?
Hey, Mozne polecisz na wycieczkę do Stambułu w ten weekend?

You told me that here is better than Istanbul.
Sama mówiłaś, że tu jest lepiej niż w Stambule.

He'd never had one. Soon he back to Istanbul street.
nigdy nie miał serca. - niedługo stąd wyjdzie na ulicę.

We're on our way to Istanbul. What are you doing here?
Jestesmy w drodze do Instanbułu. a Ty co tu robisz

The real conference was in Istanbul, five days ago.
Prawdziwa konferencja miała miejsce w Instambule, pięć dni temu.

We sent you Istanbul to study agriculture, not to become an anarchist.
Wysłaliśmy cię do Istambułu, żebyś studiował rolnictwo, a nie został anarchistą.

I was in Istanbul when the earthquake hit in 1999.
Byłam w Istambułu, kiedy trzęsienie ziemi uderzyło w1999.

I think that mechanisms could be adopted in Istanbul to improve the approach to the problem of poverty.
Uważam, że w Stambule można by przyjąć mechanizmy mające na celu poprawę podejścia do problem ubóstwa.

Well, the next time you feel a twinge, you must come to Istanbul.
Gdy następnym razem poczujesz ból, musisz przyjechać do Istambułu.

Cemal will get you everything new in Istanbul anyway.
Cemal i tak kupi ci wszystko w Istambule.

Istanbul is a colorful city, full of life.
Istanbul jest bardzo kolorowy. Pełen życia.

If Paracelsus needed sick people why not get them in Istanbul?
Jeśli Paracelsus potrzebuje chorych ludzi, to czemu ich nie zdobędzie w Istambule?

Istanbul blues they give me 30 years ain't got nothing left to lose...
Istanbul blues dali mi 30 lat nic nie mam do stracenia...

This is one of the oldest arches in Istanbul.
To jeden z najstarszych łuków w Istambule.

Hannah bishop- reserved a rental car For pickup tomorrow in istanbul.
Hannah Bishop... zarezerwowała samochód, żeby zabrał ją jutro do Stambułu.

Then he did it in Istanbul in 1973.
Potem powtórzył to w Stambule w 1973.

You're not going to get to Istanbul.
Nie dostaniemy się do Stambułu.

The girl thinks you're going to Istanbul.
Dziewczyna myśli, że jedziecie do Istambułu.

He brought us to Istanbul before Pamuk was born.
Sprowadził nas do Stambułu zanim urodziła się Pamuk.

The Commission strongly condemns the violent armed attack in Istanbul this morning.
Komisja stanowczo potępia gwałtowny atak zbrojny w Istambule, który miał miejsce dziś rano.

The UN conference in Istanbul will have to draw some conclusions from this.
Na konferencji ONZ w Stambule trzeba będzie wyciągnąć z tego jakieś wnioski.

Clara was born in a church in Istanbul.
Clara urodziła się w kościele w Stambule.

What more to say about Istanbul?
Co więcej można powiedzieć o Istambule?

So what will Europe say at Istanbul?
Co zatem Europa zamierza obwieścić w Stambule?

And can we have more of the Istanbul Black Demon shisha, please?
Możemy prosić o fajkę wodną z Istanbul Black Demon?

They're meeting in Istanbul in two days.
Za dwa dni spotykają się w Stambule.

But I don't know anybody in Istanbul.
Ale ja nikogo w Istanbule nie znam.

I need Istanbul like the plague.
Potrzebny mi Stambuł jak zaraza.

The World Water Forum meets every three years and takes place next week in Istanbul.
Światowe Forum Wody odbywa się co trzy lata, a najbliższe rozpocznie się w przyszłym tygodniu w Stambule.

Look, that's our shop in Istanbul.
Spójrz, to nasz sklep w Istambule.

Trained by monks and mullahs from Tibet to Istanbul.
Szkolonym przez mnichów i kapłanów od Tybetu po Istambuł.

I was recently at a conference on luxury organized by theHerald Tribune in Istanbul.
Byłam ostatnio na konferencji o luksusie, organizowanejprzez Herald Tribune w Istambule.

Schumann did it in '64 in Venice and '73 in Istanbul.
Schumann tego dokonał w 1964 w Wenecji i w Stambule w 1973.

Omar is a mechanic in Istanbul.
Omar jest mechanikiem w Istanbule.

Now, Mr Simpson, you can show us how well you know Istanbul.
Pan Simpson pokaże nam, jak dobrze zna Istambuł.

Joel Brand arrived at Istanbul in neutral Turkey, on the 19th of May.
Joel Brand dotarł do Stambułu w neutralnej Turcji 19 maja.

I remember that I was at the first women's conference for the Mediterranean, held in 2007 in Istanbul.
Pamiętam, że byłam obecna na pierwszej konferencji kobiet na rzecz basenu Morza Śródziemnego, która odbyła się w Stambule w 2007 roku.

5th World Water Forum in Istanbul, 16-22 March 2009 (debate)
Piąte Światowe Forum Wody w Stambule w dniach 16-22 marca 2003 r. (debata)

Ismail Kudseyi, the most dangerous mafioso in Istanbul.
Ismael Kudseyi. Najbardziej niebezpieczny bandzior w Istambule.

And I am in Turkey - in Istanbul - in the seraglio.
Jestem w Turcji - w Istanbule - w seraju.

In Istanbul, the European Union will call upon other donors and development partners to match its commitment and ambition.
W Stambule Unia Europejska wezwie innych darczyńców i partnerów rozwojowych , by dorównali jej zobowiązaniom i ambicjom.

This isn't Istanbul or Cairo.
To nie Istambuł ani Kair.

He's in Istanbul now, I'm sure.
On jest teraz w Istambule, jestem tego pewien.

That is really what we must fight for at Istanbul, and I think that our fellow Members will fight for it.
I właśnie o to musimy zabiegać w Stambule i wierzę, że koleżanki i koledzy posłowie w tej walce nie zawiodą.

An embassy in Vienna, an airport in Istanbul, another in Bucharest.
Ambasada w Wiedniu. Lotnisko w Stambule, kolejne w Bukareszcie.

I hope that the issue of the expulsion of non-governmental organisations operating in Darfur will be raised, within a political context, in Istanbul.
Mam nadzieję, że w wymiarze politycznym zostanie w Istambule poruszona kwestia wydalania przez Sudan organizacji pozarządowych działających w Darfurze.

It is progress that there were no riots on 1 May on Taksim Square in Istanbul, only trade union leaders commemorating the 1977 tragedy.
Za postęp należy uznać to, że w dniu 1 maja nie doszło do zamieszek na placu Taksim w Istambule, gdzie manifestowali jedynie przywódcy związków zawodowych dla upamiętnienia tragedii z 1977 roku.

When we visited Istanbul recently, we could see and hear that millions of Armenian and Greek Christians were killed there during the 20th century.
Kiedy niedawno odwiedziliśmy Stambuł dowiedzieliśmy się, że w XX wieku zabito tam miliony armeńskich i greckich chrześcijan.