ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik niemiecko-polski

Stambuł

Istambuł

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Und da mein Eheman in Istanbul lebt, fing ich an, zwischen Arizona und Istanbul zu pendeln.
A ponieważ mój mąż jest w Istanbule, zaczęłąm podróżować między Arizoną a Istambułem.

TED

Als ich Mitte Zwanzig war, zog ich nach Istanbul, in die Stadt, die ich über alles liebe.
Jak miałam dwadzieściakilka lat, przeprowadziłam się do Istambułu, miasta którego uwielbiam.

TED

Die Kommission nimmt an der Weltenergiekonferenz in Istanbul teil.
Komisja bierze udział w Światowej Konferencji w sprawie Energii w Stambule w Turcji.

europa.eu

Und das hier ist Sultanbelyi, das eine der größten Elendsviertel-Gemeinschaften in Istanbul ist.
A to Sultanbelyi, jedna z największych takich wspólnot w Stambule.

TED

Ich war in Istanbul, als uns im Jahr 1999 das Erdbeben traf.
Byłam w Istambułu, kiedy trzęsienie ziemi uderzyło w 1999.

TED