Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sofa, kanapa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wersalka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kanapa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n sofa, kanapa

Wordnet angielsko-polski

(an upholstered seat for more than one person)
kanapa
synonim: couch
synonim: lounge

Słownik internautów

sofa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In a huge amount of debt personally to this expedition, and lying on my mum's sofa, day in day out, watching daytime TV.
Przygnębiony po wyprawie Leżałem na sofie mamy, dzień za dniem leżałem i oglądałem telewizje.

TED

Although there is a sofa, if you watch in the kitchen, you can see that the great difference for women does not come between one to 10 dollars.
Gdy spojrzymy do kuchni - nie ma dużej różnicy dla kobiet pomiędzy 1 a 10 dolarów.

TED

In 2000 he was awarded the European Theatre Prize (“New Theatrical Realities”) in Taormina, in 2002 the Herald Angel Award for “The Girl on the Sofa” in Edinburgh.
W roku 2000 został wyróżniony Europejską Nagrodą Teatralną w Taorminie, a w 2002 otrzymał Herald-Angel-Award za inscenizację „Dziewczyny na sofie” Jona Fosse na festiwalu w Edynburgu.

Goethe Institut

When the massive hole is dug she throws the sofa she hates into it, together with the clothes her teenage son consistently leaves on the floor, and sets the lot alight.

www.guardian.co.uk

The evicted families, who spend their days on a battered sofa and cracked plastic chairs in the shade of a tree on Sheikh Jarrah street, have no such reticence.

www.guardian.co.uk

Pegg looks pretty relaxed, a first of two Diet Cokes nearly drained, limbs spread on a leather sofa and his Star Wars-themed trainers propped up on a table.

www.guardian.co.uk

Nor was it the thwarted love affair with the straight drug dealer who introduced him to cocaine and subsequently attempted to kill himself on Grant's sofa (but not before an especially out-of-control evening that concluded with their house catching fire).

www.guardian.co.uk

The sofa is going to mean a lot to her.
Ta sofa będzie dla niej wiele znaczyć.

So I think the second sofa over here would be right.
Więc myślę, że dla ciebie będzie dobra druga sofa.

I never thought to return to see you again in that sofa.
Nigdy nie sądziłam, że jeszcze cię zobaczę na tej kanapie.

Come here. Why don't you sit on the sofa with me.
Chodź tu, czemu nie usiądziesz na kanapie razem ze mną?

Thomas is coming but you can sleep on the sofa.
Thomas przyjdzie, ale możesz przespać się na sofię.

She can't take any more of lying with him on the sofa.
Nie zniesie więcej leżenia z nim na sofie.

And since her back is hurt, I ended up on the sofa.
A poniewaz bola ja plecy, ja skonczylem na sofie.

This is not a great night for me to be buying a sofa.
To nie najlepszy wieczór dla mnie, aby kupować sofę.

She was always there, hanging above the sofa, watching all of us.
Zawsze wisiała tam nad sofą, patrząc na wszystkich z góry.

The boys will sleep on the sofa at my father's in Brooklyn.
Chłopcy śpią na sofie u mojego ojca na Brooklynie.

I've got to find something to go with my new sofa and curtains, Joe.
Muszę znaleźć coś co by pasowało do mojej nowej kanapy i zasłon, Joe.

I remember sitting on that sofa and telling her about every adventure.
Na tej kanapie opowiadałam jej wszystkie przygody.

It drove off while I was hiding her behind the sofa.
Odjeżdżał, gdy ja ukrywałem ją za sofą.

Yes, and under the sofa, too. why doesn't he call us?
Tak, pod tapczanem też. A dlaczego nigdy do nas nie dzwoni ?

That sofa is 3 inches shorter than when I left.
Ta sofa jest 3 cale mniejsza niż wtedy, gdy stąd wyjeżdżałem.

With that ankle you'd better sleep here, on the sofa bed.
Z tą kostką będzie lepiej jak się prześpisz na sofie.

Grace has a big bed upstairs, and a sofa too.
Grace ma duże łóżko na górze, i sofę też.

You gotta do that again. Your keys are under the sofa.
Zrób to jeszcze raz. twoje klucze są pod sofą.

I have to know because they have to go with a sofa.
Muszę wiedzieć, bo mają pasować do sofy.

Just barking about one of them being underneath the sofa.
Szczekanie o to, że jeden jest pod sofą.

No one forced you to sleep on the sofa.
Nikt cię nie zmuszał do spania na kanapie.

I was sleeping in the sofa, in the living room.
Spałem na sofie, w salonie.

I came home and Mayka was lying on the sofa, dead.
Wróciłem do domu, a Mayka leżała na kanapie, martwa.

Well, if the sofa hasn't been repossessed, please find yourself on it tonight.
Cóż, jeśli kanapa nie była odzyskane, znajdą się na nim dzisiaj.

They sit with grandmother on To sofa, well this abolish.
Siedzą z babcią na kanapie, dobrze to znoszą.

Do you remember when we sat there on the sofa kissing madly?
Pamiętasz, jak siedzieliśmy na sofie i całowaliśmy się jak szaleni?

I've been lying on that sofa for as long as I can remember.
Nie pamiętam, od kiedy leżę na tej sofie.

We can get that sofa in the leather, then.
Więc możemy kupić tę skórzaną sofę.

What if he found you in his sofa on Christmas Eve?
Co by było gdyby zastał cię na swojej sofie w Boże Narodzenie?

We can sit on the sofa. And I'll call a taxi for you.
Możemy usiąść na sofie i zadzwonię po taksówkę dla ciebie.

I like how you burritoed me in the sofa cushions.
Podobało mi się to z burrito na poduszce od sofy.

On you've always got that guy that jumps over the sofa.
No wiesz w telewizji zawsze mają faceta, który skacze przez sofę

I fell asleep onthat big sofa at the library again.
Znowu zasnąłemna tej wielkiej sofie w bibliotece.

Two paces past the clock is the first sofa.
Dwa kroki od zegara jest pierwsza sofa.

I think they made love on the sofa.
Myślę, że się kochali na sofie.

Go and sit on the sofa over there.
Idź i usiądź tam na sofie.

That's because you let him on the sofa.
To dlatego, że pozwalasz mu włazić na kanapę.

Thank you, as well. You're the old man on the sofa. I'm the criminal.
A więc... jest pan staruszkiem, leży pan na tapczanie... ja jestem przestępcą.

This sofa does not make me look fat?
Czy ta kanapa mnie nie pogrubia?

No, but a sofa wouldn't kill you, would it?
Nie, ale wstawienie kanapy, by Cię nie zabiło?

Can't lay around on the sofa all day.
Nie możesz cały dzień leżeć na kanapie.

You don't need to sleep on the sofa.
Nie musisz spać na sofie.

The sofa will be there and the here.
Tu będzie salon. Tu będzie sofa, a tu telewizor.

Which reminds me, put a tarp over that sofa.
Co mi przypomniało, połóżcie brezent na sofę.

Does she lie with him on the sofa?
Leży z nim na sofie?

You can lounge around here on her sofa.
Możesz leżeć na jej sofie.

They say Maggie sleeps on the bed and you sleep on the sofa.
Mówili, że Maggie śpi na łóżku, a ty na sofie.

Good why didn't you tidy up the sofa?
Dobrze. Czemu nie uprzątnełaś na sofie?