Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda tapir;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tapir

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zool. tapir

Wordnet angielsko-polski

(large inoffensive chiefly nocturnal ungulate of tropical America and southeast Asia having a heavy body and fleshy snout)
tapir

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And we'll perform this Boolean operation because we really love yellow and tapirs on green grass.
Wykonamy tę operację boolowską, ponieważ uwielbiamy kolor żółty i tapiry na zielonej trawie.

TED

The tapir smells better. I think it's more fresh.
Tapir lepiej pachnie, chyba jest bardziej świeży.

I have tapir, but I also found this boy.
Mam tapira... ale znalazłem także tego chłopca.

Now here we have a Brazilian tapir.
A tu mamy brazylijskiego tapira.