ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tapir

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wir führen diese boolesche Operation durch weil wir Gelb und Tapire auf grünem Grass mögen.
Wykonamy tę operację boolowską, ponieważ uwielbiamy kolor żółty i tapiry na zielonej trawie.

TED