à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UBIJANIE ZIEMI

ZRÓWNYWANIE

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ubijanie

zagęszczanie

Słownik częstych błędów

Rzeczownik damage oznacza szkodę, uszkodzenie, zniszczenia. Kiedy chcemy powiedzieć o wyrządzaniu szkody, spowodowaniu zniszczeń, używamy zwrotów do damage, cause damage lub (zwłaszcza w kontekście militarnym) inflict damage, np. The drought did a lot of damage to the farm (Susza wyrządziła wiele szkód na farmie). F także threat F także wound/injury/damage