à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[
4.gif' />
bligasj
1.gif' />
] f obowiązek m, zobowiązanie n
ekon. obligacja f

Słownik prawniczo handlowy francusko-polski Anna Słomczewska

powinność f, obowiązek m, zobowiązanie n

Słownik nieruchomości francusko-polski

obowiązywanie

obowiązek, zobowiązanie

Słownik terminów Unii Europejskiej francusko-polski

obligacja, dłużne papiery wartościowe

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBOWIĄZEK

WIERZYTELNOŚĆ

OBLIG

OBLIGACJA

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odpowiedzialność

powinność

zobowiązanie

Słownik częstych błędów

Rzeczownik obligation oznacza zobowiązanie, obowiązek, np. You are under no obligation to watch the dog (Nie masz obowiązku pilnować psa). W znaczeniu obligacji (papieru wartościowego) używamy rzeczownika bond, np. I bought some Russian state bonds (Kupiłem trochę rosyjskich obligacji państwowych). F także duty/obligation