à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

1 [vag] adj niejasny, mglisty
avoir une idée ~ de qch mieć o czymś mgliste pojęcie, 2 [vag] f fala f (morska)
~ de froid fala zimna
~ de chaleur fala upałów

Słownik środowiska francusko-polski

fala f

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIKI

NIEZAGOSPODAROWANY

ZABUDOWANY: NIE ZABUDOWANY

ZAMIESZKAŁY: NIE ZAMIESZKAŁY

NIEJASNY

MGLISTY

NIEWYRAŹNY

LUŹNY [KRAW.]

MIESZADŁO ŁOPATKOWE [TECHN.]

FALA

FAŁD

NERW BŁĘDNY [ANAT.]

PUSTKA

PRÓŻNIA

PUSTA PRZESTRZEŃ

NIEJASNOŚĆ

MGLISTOŚĆ

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bałwan

nieokreśloność

niewyraźność