ä
ö
ß
ü
Słownik turystyki niemiecko-polski

poczta elektroniczna

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

e-mail

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Aus Sicherheitsgründen senden wir eine Bestätigungs-E-Mail an diese Adresse.
Mając na uwadze Twoje bezpieczeństwo, wyślemy wiadomość weryfikacyjną na ten adres.

Google

klicken. Klicken Sie auf das Menü Extras und dann auf Junk-E‑Mail-Optionen.
Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje wiadomości-śmieci.

Microsoft

Sie können Chrome auch durch Berühren eines Weblinks, etwa in einer E-Mail, aufrufen.
Chrome może też zostać otwarty po kliknięciu linku internetowego, np. w e-mailu.

Google

klicken. Klicken Sie auf Neue E-Mail, um eine neue Nachricht zu verfassen.
Kliknij przycisk Utwórz pocztę, aby rozpocząć redagowanie nowej wiadomości.

Microsoft

Alle Gewinner wurden per E-Mail benachrichtigt, die Preise sind bereits auf dem Weg!
Zwycięzcy zostali powiadomieni e-mailem, a nagrody otrzymają już wkrótce.

ECB