ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik niemiecko-polski

n., gastr. mięso mielone

mięso mielone

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Das interessante über RedBrigade ist dass es kein fortgeschrittener Hacker war.
To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

TED

Dies ist eine Art Handbuch für Hacker, verfasst in Chinesisch und Englisch.
To coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.

TED

Es gibt jedoch durchaus Online-Kriminelle und Hacker, die für Ärger sorgen.
Robią to między innymi poprzez rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania.

Google

Und darum sind Hacker nur ein Element eines internetkriminalistischen Unternehmens.
A to dlatego, że hakerzy są tylko jednym elementem w cyberprzestępczym przedsięwzięciu.

TED

Einige Hacker übernehmen sogar die administrative Kontrolle über eine gehackte Website.
Niekiedy hakerzy mogą przejąć również administracyjną kontrolę nad zaatakowaną witryną.

Google