ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Gracownik

haker

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

m. haker

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Das interessante über RedBrigade ist dass es kein fortgeschrittener Hacker war.
To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

TED

Dies ist eine Art Handbuch für Hacker, verfasst in Chinesisch und Englisch.
To coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.

TED

Es gibt jedoch durchaus Online-Kriminelle und Hacker, die für Ärger sorgen.
Robią to między innymi poprzez rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania.

Google

Die höheren Sicherheitsstufen können Sie vor Hackern und Angriffen aus dem Web schützen.
Wyższe poziomy zabezpieczeń pozwalają na ochronę przed hakerami i atakami z sieci Web.

Microsoft

Öffentliche WLANs sind unsichere Orte, die massenhaft Hacker anziehen.
Publiczne sieci Wi-Fi mogą być w ogóle niezabezpieczone — a to raj dla hakerów.

Microsoft