ä
ö
ß
ü
Słownik turystyki niemiecko-polski

notebook

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

laptop

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Sobald dies geschehen ist, verfügen Sie über ein neues persönliches Notebook.
Z chwilą zakończenia tej operacji otrzymujesz nowy osobisty notatnik.

Microsoft

Auch Notebooks können Sie mit einer sogenannten externen TV-Karte fit für den Fernsehempfang machen.
Jeśli chcesz ograniczyć listę tylko do filmów, użyj przewodnika po filmach.

Microsoft

Dann versuchte ich, Wörter auf meinem Notebook zu tippen und die eingebaute Computerstimme zu benutzen.
Następnie spróbowałem pisać słowa na laptopie i wykorzystywać głos, będący częścią oprogramowania.

TED

Treiberupdate für Notebooks unter Windows 7, 32 Bit
Aktualizacja sterownika dla urządzeń przenośnych dla systemu Windows 7 32-bitowego

Microsoft

Meine einzige Waffe waren mein Notebook und meine Leica.
Moją jedyną bronią były notatnik i Leica.

TED