ä
ö
ß
ü
Słownik religii niemiecko-polski

Pasja f

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GORĄCZKA MIŁOŚCI

NAMIĘTNOŚĆ

PASJA

PŁOMIENNOŚĆ UCZUĆ

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Und bei TED hier im Februar raubten sie uns mit ihrer Passion und Brillianz den Atem.
A na tutejszej konferencji TED w lutym ich pasja i mistrzostwo zaparło nam dech w piersiach.

TED

Mel Gibsons „Die Passion Christi“ – nicht glamourös.
"Pasja" Mela Gibsona – nie jest glamour. ~~~ Oto, co jest.

TED

sie hat Herz, indem die eine Passion ausstrahlt und Herz und Seele.
Ma też serce, bo przekazuje pasję, serce i duszę.

TED

Unsere Vorgängerin sozusagen war eine sehr autokratische Staatsfrau, die auch eine Passion für die Umwelt hatte.
, kiedy tak wiele się działo w zakresie ochrony środowiska.

TED

Spacewar! ~~~ wird erschaffen, das erste Computerspiel, und plötzlich spielen Interaktivität und Mitwirkung und Passion eine Rolle.
Stworzono Spacewar - pierwszą grę komputerową i nagle mamy interaktywność, zaangażowanie i pasję.

TED