ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RABBI

RABIN

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Die Rabbis vergleichen dies mit einem König, der eine schöne, zerbrechliche Glaskugel hat.
Rabinowie przytaczają przykład króla, który ma piękną, delikatną szklaną wazę.

TED

Und der Rabbi sprach: "Ihr habt mich falsch verstanden." ~~~ "Ihr habt nichts kapiert," sagte er.
Rabin im odpowiedział, "Nie zrozumieliście mnie." "Całkowicie mnie nie zrozumieliście."

TED

Es gibt eine berühmte Geschichte über den großen Rabbi, Hillel, den älteren Zeitgenossen von Jesus.
Istnieje słynna opowieść o wielkim rabinie Hillelu, nieco starszym od Jezusa.

TED

Bringt es nach Hause. ~~~ Dies ging so bis ein neuer Rabbi kam.
Działo się tak dopóki nie przyszedł nowy rabin.

TED

Und sie basiert auf etwas, das ich vor langer Zeit einmal gelesen habe, von einem Typen namens Rabbi Hyman Schachtel.
Jego rdzeń stanowi fragment książki rabbiego Hymana Schachtela.

TED