ä
ö
ß
ü

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Un ich sage Ihnen, wie Sie bereits wissen, dass kein lösenswertes Problem so einfach ist.
Wszyscy dobrze wiecie, że problemy warte rozwiązania nie są trywialne.

TED

Und nur um Ihnen ein Gefühl für die Größenordnungen zu geben, die U.N.
No to pomysł jaki tu mamy to -- wydajmy mnóstwo pieniędzy na coś troszkę dobrego.

TED

* Gemäß der Definition der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats (UNSCR) vom 10. Juni 1999.
* Zgodnie z rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 10 czerwca 1999 r.

ECB

Die UN hat sogar bereits eine Agentur, die diese Pakte einfädeln kann.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ma nawet agencję, która mogłaby te porozumienia negocjować.

TED

Tatsächlich haben wir seither zwei weitere Expeditionen in Blue Zones gemacht un
Sardyńczycy żyją w wielopiętrowych domach, chodzą więc po schodach.

TED