ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

via

Słownik częstych błędów

Kiedy chcemy określić trasę podróży z zaznaczeniem miejscowości, przez którą będziemy przejeżdżać lub nad którą będziemy przelatywać, używamy przyimka via, np. They flew to Dubai via Cyprus (Polecieli do Dubaju przez Cypr). Przyimka by używamy, kiedy mamy na myśli sposób podróżowania, np. Did they arrive by car or by plane? (Przyjechali samochodem czy lecieli samolotem?)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Und die gehen hin und her zwischen diesem Bienenstock und der Arena, via dieser Röhre.
I one przemieszczają się tam i z powrotem między ulem i otoczeniem prze tę rurę.

TED

Onlinesupportunterstützung Hilfe via E-Mail oder Chat für:
Uzyskaj pomoc za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub rozmowy dla następujących produktów:

Microsoft

Noch zur Weihnachtszeit hatte Osbourne sich via Twitter über ihren untreuen Ex-Freund, das Model Luke Worrall, ausgelassen.

feedproxy.google.com