ä
ö
ß
ü

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ich erinnere mich, wie ich Vodka verwenden musste - meinen eigenen Vodka - um ihn zu konservieren, weil wir kein Formaldehyd an Bord mitführen.
Pamiętam, że użyliśmy wódki - mojej własnej - żeby je zakisić, bo nie mieliśmy formaldehydu.

TED