Wordnet polsko-angielski

(a programmer who breaks into computer systems in order to steal or change or destroy information as a form of cyber-terrorism)
cyber-terrorist, cyberpunk
synonim: haker
synonim: włamywacz komputerowy
synonim: cracker
synonim: kraker

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) haker

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.
To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

TED

It started with me posing a question to my graduate student, Severin Hacker.
Zaczęło się od tego, że zadałem pytanie swojemu studentowi, Severinowi Hackerowi.

TED

This is a kind of hacker's manual, and it's written in Chinese and English.
To coś w rodzaju instrukcji obsługi dla hackerów, w języku chińskim i angielskim.

TED

By the way, you did hear me correctly; his last name is Hacker.
Tak poza tym, dobrze usłyszeliście; nazywa się Hacker (z ang.

TED

The fight against undeclared work is somehow similar to the duel between Microsoft and hackers.
Walka z pracą nierejestrowaną przypomina w pewnym stopniu pojedynek między firmą Microsoft a hakerami.

statmt.org

Hacker is a very up-front guy, who is also extremely politically savvy.
Hacker to bezpośredni facet, który w dodatku jest nadzwyczaj obyty.

Desmond Hacker forced his cast to tell their own most horrifying memories.
Desmond Hacker zmusił swoją obsadę, do opowiedzenia ich własnych, najpardziej przerażających wspomnień.

Oh, no, thank you, but it's nice to see you again, agent hacker.
Nie, dziękuję, ale miło znów pana zobaczyć, agencie Hacker.

Well, I'm not as smart as Hacker. You once said he was a doofus.
A ja nie jestem tak bystry jak Hacker. – Kiedyś powiedziałeś, że to jełop.

Went in as a hacker, came out as a dealer.
Przyszedłeś jako hacker, wyszedłeś jako dealer.

Like a hacker borrowing a server.
Jak hacker pożyczający serwer.