ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

via

Słownik częstych błędów

Kiedy chcemy określić trasę podróży z zaznaczeniem miejscowości, przez którą będziemy przejeżdżać lub nad którą będziemy przelatywać, używamy przyimka via, np. They flew to Dubai via Cyprus (Polecieli do Dubaju przez Cypr). Przyimka by używamy, kiedy mamy na myśli sposób podróżowania, np. Did they arrive by car or by plane? (Przyjechali samochodem czy lecieli samolotem?)