à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

m (propozycja) motion, proposition f; (konkluzja) conclusion f; przyjąć < odrzucić> ~ek adopter < rejeter> une motion; dojść do ~ku arriver à la conclusion, conclure

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROPOSITION

CONCLUSION

CONSéQUENCE

COROLLAIRE

PéTITION

DILIGENCE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) demande, (f.) motion, (f.) conclusion, (f.) requête~ akceptować - accepter une motion, accepter une requête~ cofnięcie - (m.) retrait de la requête~ data - (f.) date de la demande~ dochodzić do wniosku - arriver à laconclusion~ do wniosku należy dołączyć wyrok - (f.) demande doit êtreaccompagnéedu jugement~ dowodowy - (f.) demande d’admini-stration de la preuve/ (f.) offre depreuve~ egzekucyjny o wydanie nieruchomości - (f.) saisied’exécution pourdélivrer l’immobilier~ egzekucyjny o wykonanie określonej czynności - (f.) saisie d’exécutionpour accomplir une action déterminée~ formalny - (m.) pourvoi formel~ komisji - (f.) conclusion de lacommission~ kredytowy - (f.) demande de crédit~ licencyjny - (f.) demande de licence~ małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa - (f.) requête d’unemineure pour la permission de se marier~ na wniosek - sur demande~ pracownika - sur demande d’unemployé~ nieformalny - (m.) pourvoi nonformel~ obrony - (f.) requête de défense~ o charakterze porządkowym - (f.) conclusion de classement~ oddalenie - (m.) renvoi d’unedemande~ oddalić - différer la requête~ o dokonanie opisu i oszacowania - (f.) demande de description etd’estimation~ o dokonanie rejestracji - (f.) demanded’immatriculation~ o doręczenie - (f.) demande designification~ odrzucenie - (m.) refus de la requête~ odrzucić - rejeter la requête~ o dział spadku - (f.) demandeen partage d’héritage~ o ekstradycję - (f.) demanded’extradition~ o nadanie klauzuli wykonalności - (f.) demande de l’octroi d’une clauseexécutoire~ z zaznaczeniem przejścia obowiązku na inną osobę - (f.) demande avec l’indication de transfert decharge sur un tiers~ o nakazanie złożenia testamentu - (f.) requête d’ordre de déposer letestament~ o odroczenie - (f.) requête/ (f.) demande de sursis~ wykonania kary pozbawienia wolności - (f.) requête d’ajournementde l’accomplissement d’une peined’incarcération~ o ogłoszenie upadłości - (f.) demandedu dépôt de bilan~ o orzeczenie wykonalności zagranicznego wyroku sądowego - (f.) requêteafin d’obtenir la déclaration rendant exécutoire une sentence d’un tribunalétranger~ o otwarcie akredytywy - (f.) demandepour l’ouverture d’un accréditif~ o podjęcie zawieszonego postępowania - (f.) requête pour poursuivreune procédure différée~ o podział - (f.) demande d’un partage~ o ponowne wydanie tytułu wykonawczego - (f.) demande de remised’un nouveau titre exécutoire~ o przedłużenie - (f.) demande derenouvellement~ o przedłużenie terminu - (f.) demandede prolongation~ o przedstawienie dokumentu przez stronę - (f.) demande de présentationdu document par une partie~ o przekazanie sprawy do sądu wojewódzkiego - (f.) demande de transfertde l’action juridique au tribunalde voïvodie~ o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości - (f.) requête d’exécutionsur l’immobilier~ o przeprowadzenie egzekucji z ruchomości - (f.) requête d’exécutionsur le mobilier~ o przysądzenie własności - (f.) deman-de d’adjudication de propriété~ o przysposobienie - (f.) demanded’adoption~ o przywrócenie terminu - (f.) de-mande de rétablissement d’un délai~ o przyznanie kosztów procesu wobec cofnięcia pozwu - (f.) demandede répartition des frais du procès en conséquence du retrait de la demande~ o rozpoznanie sporu - (f.) demandeintroductive d’instance~ o rozwiązanie małżeństwa - (f.) deman-de d’intenter l’action en divorce~ o rozwiązanie sporu - (f.) demanded’une solution au litige~ o skreślenie spółdzielni z rejestru - (f.) demande pour rayer la coopé-rative du registre~ o sporządzenie spisu inwentarza - (f.) demande d’inventaire~ o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wypisu wyroku wraz z uzasadnieniem - (f.) demande d’unexposé des motifs d’un jugement et laremise en mains propres d’extrait dujugement avec l’exposé des motifs~ o sprostowanie - (f.) demande derectification~ aktu urodzenia - (f.) demande derectification d’un acte de naissance~ wyroku - (f.) demande de recti-fication d’un jugement~ o stwierdzenie nabycia spadku - (f.) demande d’attestation d’unhéritage acquis~ o stwierdzenie nieważności testamentu - (f.) demande d’attestationde nullité d’un testament~ o stwierdzenie zasiedzenia - (f.) demande de prescriptionacquisitive~ o ściganie - (f.) plainte de poursuite~ o ubezwłasnowolnienie - (f.) requêted’une privation de la volonté~ o uchylenie zarządzenia tymczasowego - (f.) demande d’une levéed’unedisposition temporaire~ o udzielenie urlopu - (f.) demanded’octroi d’un congé~ o umorzenie czeku - (f.) demanded’annulation d’un chèque~ o umorzenie postępowania - (f.) de-mande d’annulation d’une procédure~ o umorzenie weksla - (f.) demanded’annulation d’une traite~ o unieważnienie małżeństwa - (f.) demande d’annulation d’unmariage~ o ustanowienie adwokata - (f.) de-mande de désignation d’un avocat~ o uznanie za zmarłego - (f.) requêteen déclaration de décès~ o uzupełnienie postępowania - (f.) requête en supplément d’enquête~ o uzupełnienie wyroku - (f.) requêtecomplémentaire, (f.) demande decomplément d’une sentence~ o warunkowe umorzenie postępowania - (f.) requête d’annulation condi-tionnelle de procédure~ o warunkowe zwolnienie - (f.) requêteen libertéconditionnelle~ o wezwanie do udziału w sprawie - (f.) intervention forcée~ o wezwanie spadkobierców strony do sprawy - (f.) demande de con-vocation des héritiers~ o wpisanie spółdzielni do rejestru - (f.) demande d’inscription de lacoopérative au registre~ o wpis hipoteki na zabezpieczenie pożyczki budowlanej - (f.) demanded’inscription d’une hypothèque commegarantie d’un prêt de construction~ o wpis hipoteki przymusowej - (f.) demande d’inscription d’unehypothèque coercitive~ o wpis ostrzeżenia - (f.) demanded’inscription d’un avertissement~ o wpis prawa własności na podstawie dziedziczenia - (f.) demanded’inscription d’un droit de propriétéissu de la succession~ o wpis służebności gruntowej - (f.) demande d’inscription de laservitude foncière~ o wpis spółki do rejestru handlowego - (f.) demande d’inscription de lasociété au registre de commerce~ o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienialokalu - (f.) demande d’exécu-tion afin de libérer un local~ o wszczęcie egzekucji z nieruchomości - (f.) demande d’exécution surl’immobilier~ o wszczęcie egzekucji z prawa majątkowego - (f.) demande d’exécutionsur un domaine~ o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę - (f.) demande d’exécu-tion sur une rémunération~ o wydanie dziecka - (f.) demandeen restitution d’un enfant~ o wydanie orzeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia - (f.) de-mande en restitution d’une prestationsatisfaite~ o wydanie przestępcy - (f.) demanded’extradiction~ o wydanie wyroku łącznego - (f.) demande d’un jugement conjoint~ o wydanie zarządzenia tymczasowego - (f.) demande d’une dispositiontemporaire~ o wyjawienie majątku - (f.) demanded’une déclaration de fortune~ o wyjawienie przedmiotów spadku - (f.) demande d’une révélation desobjectifs d’un héritage~ o wykładnię wyroku - (f.) requêted’interprétation du jugement~ o wykreślenie hipoteki - (f.) demandede suppression d’une hypothèque~ o wykreślenie wpisu - (f.) demandepour rayer l’enregistrement~ o wyznaczenie arbitra - (f.) demandede désignation d’un arbitre~ o wznowienie postępowania - (f.) demande de réouverture de laprocédure~ z powodu nowych faktów i dowodów świadczących o niewinności skazanego - (f.) demande de réouverture de procédure suite à desfaits nouveaux et preuves, prouvantl’innocence d’un condamné~ o zabezpieczenie dowodu - (f.) de-mande de protection des preuves~ o zabezpieczenie kosztów procesu - (f.) demande de garantie de paie-ment des frais de procès~ o zabezpieczenie roszczenia - (f.) de-mande de garantie de paiement desprétentions~ o zawezwanie do próby ugodowej - (f.) demande de convocation d’unessai de conciliation~ o zawiadomienie osoby, która powinna być stroną w procesie - (f.) de-mande de convocation d’une personnedevant constituer une partie au procès~ o zawieszenie postępowania - (f.) demande de suspension de procédure~ o zawieszenie władzy rodzicielskiej - (f.) demande de suspension del’autorité parentale~ o zezwolenie - (f.) demanded’autorisation~ o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu - (f.) demande d’undépôt d’argent~ o zmianę wpisów - (f.) demande dechangement d’enregistrement~ o zniesienie współwłasności - (f.) demande d’annulation decopropriété~ o zwolnienie od kosztów sądowych - (f.) demande d’exemption desfrais de justice~ o zwrot sprawy do uzupełnienia śledztwa - (f.) demande de renvoipour complément d’enquête~ państwo składające wniosek - (m.) état requérant~ pochopny - (f.) conclusion hâtive~ po otrzymaniu wniosku - aprèsavoir reçu la demande~ przeszkody w wykonaniu wniosku - (m.) obstacles à l’exécution de lademande~ przyjąć - accepter la demande~ rentowy - (f.) demande d’attributiond’une pension~ rewizyjny - (m.) pourvoi en révision~ rodziców o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu - (f.) demandeparentale d’une action surpassantles limites de l’autorité habituelle~ rozumowania - (f.) conclusiond’un raisonnement~ składać wniosek - déposer lademande~ sprzeciwić się wnioskowi dowodowemu - contester l’offre de preuve~ strony - à l’égard d’une partie~ wg PCT - pétition selon le PCT~ wierzyciela o ogłoszenie upadłości - (f.) demande d’un créancier d’undépôt de bilan~ wizowy - (f.) demande de visa~ wyciągać nieprzemyślany - tirer uneconclusion hâtive~ wycofać - se désister d’une demande~ wycofanie - (m.) désistement d’unedemande~ wystąpić niezwłocznie z wnioskiem - soumettre immédiatement uneenquête~ z kontroli - (f.) conclusion d’uneverification~ złożyć - déposer une demande~ w sekretariacie sądu - faire/déposer la demande au greffe dutribunal~ zrealizować - donner suite à unedemande~ żądać uzupełnienia - demanderle complément de la demande

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-francuski

application

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

argument

déduction

motion