à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SALISSURE

IMPURETé

VICIATION

POLLUTION

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) pollution~ atmosfery - (f.) pollutionatmosphérique~ gleby, ziemi - (f.) pollution du sol~ morza - (f.) pollution de la mer~ powietrza - (f.) pollution de l’air~ środowiska - (f.) pollution del’environnement~ wody - (f.) pollution des eaux

Słownik środowiska polsko-francuski

pollution f

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

antipollution

contamination

encrassement