ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

VERUNREINIGUNG

Słownik Ekologiczny polsko-niemiecki A. Słomczewska

Belastung f, Verschmutzung f, Verunreinigung f

Słownik turystyki polsko-niemiecki

Beschmutzung f, Verunreinigung

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

Unreinheit

Kontamination

Belastung

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Schmutzstoff