Regulamin portalu ling.pl

  1. Serwis ling.pl prowadzony jest przez LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Skwierzyńska 25/3, 53-521 Wrocław KRS 0000189966, NIP: 671-176-22-04, KRS: 0000306795 (VI Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej), Kapitał zakładowy 113 400 zł
  2. Serwis udostępnia słowniki w wersji elektronicznej na podstawie umów licencyjnych z dysponentami praw autorskich.
  3. Słowniki podlegają ochronie prawa autorskiego. Dozwolone jest korzystanie z nich na użytek własny w ramach serwisu internetowego ling.pl i aplikacji mobilnych autoryzowanych przez Wydawcę. Każdy inny użytek wymaga uzyskania zgody Wydawcy.
  4. Korzystanie ze słownika nie wymaga rejestracji.
  5. Prywatność i polityka cookies dostępna pod adresem https://www.etutor.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/