Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Senegal;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Senegal

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Steve Jobs had given us some laptops; we were in Senegal.
Oto my w latach 80. Steve Jobs wyposażył nas w laptopy, byliśmy w Senegalu.

TED

You can see Bridget in Africa who just mapped a road in Senegal. ~~~ And, closer to home, Chalua, an N.G.
Jak widzicie Bridget z Afryki właśnie stworzyła mapę drogi w Senegalu.

TED

I do not wish to invest the money in Senegal due to unfavorable economic climate, and so close to my country.
Nie chcę inwestować tych pieniędzy w Senegalu z powodu złego klimatu ekonomicznego.

TED

We looked at Colombia, we looked at Afghanistan, and we looked at Senegal.
W Kolumbii, w Afganistanie i w Senegalu.

TED

So with those as the principles -- some of you may know Seymour Papert; this is back in 1982, when we were working in Senegal.
Kierując się tym... ~~~ Niektórym z was znane jest nazwisko "Seymour Papert".

TED

France and Senegal, too, are applying pressure for elections to be held within a year.
Francja i Senegal, także wywierają nacisk na to, aby wybory zostały przeprowadzone w ciągu roku.

He knows a good one, but he's in Senegal.
On zna dobrego, ale on jest w Senegalu.

My father moved from Senegal to Brazil when I was very little.
Mój ojciec przeniósl się z Senegalu do Brazylii, kiedy bylem jeszcze dzieckiem.

I thought you were in Senegal?
A ty nie jesteś w Senegalu?

A hooker from Senegal called us.
Dziwka z Senegalu nas wezwała.

How far is Senegal from Cape Town?
Jak daleko jest z Senegalu do Cape Town?

To that extent the President of Senegal would be very ill-advised to close his eyes to the reality within his country and off its shores.
W związku z tym prezydent Senegalu nie powinien lekceważyć faktów mających miejsce w jego kraju i u jego wybrzeży.

Families from Senegal, Immigration status: illegal.
Rodzina z Senegalu, przebywali tu nielegalnie.

He went to Senegal with Cheikh.
Poszedł do Senegal z Cheikh.

The International Organization for Migration has just provided very tangible evidence of this link in relation to Senegal.
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji dostarczyła właśnie praktyczne dowody na istnienie takiego związku w przypadku Senegalu.

I am learning that similar projects - like the Bamako project - are planned for other countries in Western Africa such as Senegal.
Dowiedziałam się, że podobne projekty - jak projekt Bamako - planuje się dla krajów Afryki Zachodniej, na przykład Senegalu.

Experiments like the cooperation between Spain and Senegal have provided highly positive outcomes, which need to be scaled up to European level.
Eksperymentalne rozwiązania, takie jak współpraca pomiędzy Hiszpanią i Senegalem, przyniosły niezwykle pozytywne rezultaty i należy je wprowadzać na szczeblu europejskim.

The question is: will the Commission finally abandon its recruitment centres in countries such as Mali and Senegal to import even more unemployment?
Pytanie brzmi: czy Komisja wreszcie zamknie podwoje swoich centrów naboru w krajach takich jak Mali czy Senegal, służących importowi jeszcze większej liczby bezrobotnych?

Every country is different from the next one, and we cannot govern the flow of migration from Mali in the same way as that from Senegal.
Każdy kraj jest inny od pozostałych, i nie możemy zarządzać napływami migracji z Mali i z Senegalu w ten sam sposób.

The peace negotiations between the Presidents of Chad and Sudan, through Senegal's President, Abdoelaye Wade, are perhaps a step in the right direction.
Negocjacje pokojowe pomiędzy prezydentami Czadu i Sudanu, prowadzone przez prezydenta Senegalu, Abdoelaye Wade, są krokiem w dobrym kierunku.

Recently, the European Parliament was in Senegal where it observed first hand the method of cooperation that takes place between Spain and Senegal.
Ostatnio przedstawiciele Parlamentu Europejskiego odwiedzili Senegal, gdzie zapoznali się naocznie z metodami współpracy pomiędzy Hiszpanią i Senegalem.